Algemene voorwaarden

Er gelden algemene voorwaarden voor iedere offerte en iedere opdracht. De algemene voorwaarden staan hier.