Disclaimer

Er gelden algemene voorwaarden voor iedere offerte en iedere opdracht. De algemene voorwaarden staan op deze website. De website is met zorg gemaakt. Ruitenbeek.nl streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden of verouderde informatie bevat. Ruitenbeek.nl geeft geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens op deze website. Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat ruitenbeek.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website. Ruitenbeek.nl heeft het recht zonder nadere kennisgeving op elk moment aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website, als in de prijzen, diensten, beschikbaarheid en in deze disclaimer aan te brengen. Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.